La Moukhles & Sentís

La Companyia La Moukhles & Sentís està format per Miriam Moukhles i Joan Sentís, un matrimoni artístic d’investigació i creació escènica. L’aliança neix de la sinergia del treball a quatre mans en els dos primers espectacles de creació: Les millors ments de la meva generació i La intérprete y los inimitables, el viaje del Duende. Fins al moment la seva metodologia parteix d’un impuls vital i d’una voluntat de comprensió de l’entorn que sempre va lligat a un treball d’investigació i a preguntes que passen pel sedàs del llenguatge artístic per poder-les començar a desxifrar. En cada projecte s’envolten de professionals i artistes amb els que volen treballar i que passen a formar part de la companyia.

NODI: de gossos i “malditos”

NODI: de gossos i “malditos” és un procés de creació d’autoficció documental a partir de la figura del “maldito” (com els va anomenar Pau Malvido), entesa com aquell que posa en crisi allò establert, la norma. És una conjectura personal sobre com la llibertat es va convertir en motor de…

La Companyia La Moukhles & Sentís està format per Miriam Moukhles i Joan Sentísun matrimoni artístic d’investigació i creació escènica. L’aliança neix de la sinergia del treball a quatre mans en els dos primers espectacles de creació: Les millors ments de la meva generació i La intérprete y los inimitables, el viaje del Duende. Fins al moment la seva metodologia parteix d’un impuls vital i d’una voluntat de comprensió de l’entorn que sempre va lligat a un treball d’investigació i a preguntes que passen pel sedàs del llenguatge artístic per poder-les començar a desxifrar. En cada projecte s’envolten de professionals i artistes amb els que volen treballar i que passen a formar part de la companyia.

Altres companyies